Wordt deelnemer en bekijk de plattegrond

Aan ecologisch bouwen kleeft nog steeds de nevenbetekenis van “oervorm”: basic en robuust. Ten onrechte, want nieuw materiaal en nieuwe techniek zoals slimme verwarmingsapps scheppen nieuwe mogelijkheden.

Hout heeft in de bouw een enorme comeback gemaakt. Buiten de stad, waar het altijd woekeren met de ruimte blijft, gaat het platteland sterk veranderen. Er bestaat al een kavelkaart waarop u vrije kavels kunt vinden.
Boerderijen/plattelandshuizen moeten verbouwd worden wanneer boeren ermee stoppen. Het terugdringen van de co²-uitstoot gaat hoe dan ook leiden tot herinrichting van het platteland, ook rond Amsterdam.

Op de beurs vindt u mogelijkheden in Nederland en in Amsterdam waaraan u nog nooit gedacht heeft.

pending participants